Συνέντευξη τύπου Smart Insole

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου, προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Αρκαδίας-Τρίπολης, που δόθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2019 από τον καθηγητή του ΤΕΙ  Κρήτης και συντονιστή του έργου «Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδιση» κ. Μανώλη Τσικνάκη, την πρόεδρο του κέντρου αποκατάστασης «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» κα.  Κατερίνα Καρνιαδάκη και τον επιστημονικό  συνεργάτη νευροψυχολόγο του κέντρου αποκατάστασης «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» κ. Μάριο Σεβρισαριανό.

Ο καθηγητής Μανώλης Τσικνάκης τόνισε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του κέντρου αποκατάστασης «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» καθώς θα συντονίσει τις δράσεις που σχετίζονται με την αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες των τεχνολογιών και των συστημάτων υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων που αναπτύσσονται στο έργο, ενώ η πρόεδρος του κέντρου αποκατάστασης «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» κυρία Κατερίνα Καρνιαδάκη δήλωσε ότι προσβλέπει στην μέγιστη αξιοποίησης των επιστημονικών αποτελεσμάτων του έργου για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασθενείς.

Το έργο “Smart Insole – Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους μέσω της δράσης: “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία ( ΕΠΑνΕΚ ) 2014 – 2020.

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη τύπου στο βίντεο.

Συνέντευξη τύπου Smart Insole
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status