Καταγραφή δεδομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι καταγραφές ασθενών με τη νόσο Parkinson στα πλαίσια του έργου Smart Insole. Πιο συγκεκριμένα, μέλη της κοινοπραξίας πραγματοποίησαν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών τον Ιούνιο και Ιούλιο 2021 πειραματικό πρωτόκολλο για την συλλογή δεδομένων.

Η κοινοπραξία ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές καθώς η συμβολή τους είναι ιδιαίτερα καθοριστική για την επιτυχημένη εξέλιξη του έργου.

Το έργο “Smart Insole – Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους μέσω της δράσης: “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία ( ΕΠΑνΕΚ ) 2014 – 2020.

Καταγραφή δεδομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status