Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συλλογή δεδομένων από ομάδες ενδιαφέροντος στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας Παλλάδιον.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συλλογή δεδομένων από ομάδες ενδιαφέροντος στα πλαίσια του έργου Smart Insole. Πιο συγκεκριμένα, μέλη της κοινοπραξίας πραγματοποίησαν στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας Παλλάδιον στις 26-28 Φεβρουαρίου 2020, πειραματικό πρωτόκολλο για την συλλογή δεδομένων.

Σε πρώτη φάση η συλλογή πραγματοποιήθηκε κάνοντας χρήση ήδη επικυρωμένων συστημάτων ως ένα πρώτο βήμα στον υπολογιστικό αγωγό που διεξάγεται, ενώ στο κοντινό μέλλον θα επαναληφθεί κάνοντας χρήση των συστημάτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου. Στην διαδικασία συλλογής δεδομένων συμμετείχαν ασθενείς με την νόσο Πάρκινσον, ηλικιωμένοι και άτομα γενικού πληθυσμού. Η κοινοπραξία ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές καθώς η συμβολή τους είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την επιτυχημένη εξέλιξη του έργου.

Το έργο “Smart Insole – Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους μέσω της δράσης: “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία ( ΕΠΑνΕΚ ) 2014 – 2020.

Δείτε αποσπάσματα από την διαδικασία αλλά και τη συνέντευξη από τον τεχνικό διευθυντή του έργου είναι ο Δρ. Νικόλαο Τάχο, στο βίντεο που ακολουθεί.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συλλογή δεδομένων από ομάδες ενδιαφέροντος στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας Παλλάδιον.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status