ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Φυλλάδιο Smart Insole

Το έργο Smart Insole κυκλοφόρησε το φυλλάδιο του, προκειμένου να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τους στόχους, τους συνεργάτες και τα στοιχεία επικοινωνίας του έργου.