Συλλογή δεδομένων στο ΕΛΜΕΠΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συλλογή δεδομένων από ομάδες ενδιαφέροντος στα πλαίσια του έργου Smart Insole. Πιο συγκεκριμένα, μέλη της κοινοπραξίας πραγματοποίησαν στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021 πειραματικό πρωτόκολλο για την συλλογή δεδομένων.

Στην διαδικασία συλλογής δεδομένων συμμετείχαν ηλικιωμένοι και άτομα γενικού πληθυσμού. Η κοινοπραξία ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές καθώς η συμβολή τους είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την επιτυχημένη εξέλιξη του έργου.

Το έργο “Smart Insole – Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους μέσω της δράσης: “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία ( ΕΠΑνΕΚ ) 2014 – 2020.

Συλλογή δεδομένων στο ΕΛΜΕΠΑ
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status