ΣΧΕΤΙΚΑ

Η ανάλυση της βάδισης (Gait Analysis) είναι ένας καθιερωμένος τομέας έρευνας με πολλές εφαρμογές σε τομείς που κυμαίνονται από την ιατρική και την αποκατάσταση ασθενών έως τον επαγγελματικό αθλητισμό και την αύξηση των επιδόσεων. Ιδιαίτερα, η ανάλυση της βάδισης αποτελεί σημαντικό δείκτη σε νευρολογικές παθήσεις όπως η νόσος Πάρκινσον.

Από κλινική άποψη, η ακριβής και αξιόπιστη γνώση των χαρακτηριστικών της βάδισης σε μια δεδομένη στιγμή, καθώς και η αξιολόγηση τους στην πάροδο του χρόνου, επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και επιπλοκών τους, βοηθώντας στον καθορισμό βέλτιστης θεραπείας. Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά βάδισης είναι ένα χρήσιμο μέτρο εκτίμησης της συνολικής υγείας αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προγνωστικός παράγοντας για την εξασθένηση των γνωστικών λειτουργιών (cognitive decline), την αξιολόγηση των κινδύνων πτώσης, και την πρόληψη των πτώσεων για ηλικιωμένους. Σε σχέση με το τελευταίο, οι διαταραχές της βάδισης και της ισορροπίας (balance and gait disorders) είναι από τις πιο κοινές αιτίες πτώσεων ηλικιωμένων, και συχνά οδηγούν στην μείωση της ποιότητα της ζωής. Ο έγκαιρος εντοπισμός διαταραχών βάδισης και ισορροπίας και η κατάλληλη παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει κινδύνους και απώλεια της ανεξαρτησίας.

Η βασική ιδέα του έργου είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός έξυπνου φορετού πέλματος με ενσωματωμένους αισθητήρες μέτρησης πίεσης πέλματος και άλλων αναγκαίων μικρο-ηλεκτρονικών διατάξεων. Το φορετό αυτό πέλμα στηρίζεται σε ένα εύκαμπτο πιεζοηλεκτρικό στρώμα το οποίο έχει μια ολοκληρωτικά διαφορετική αρχιτεκτονική σε σχέση με τις σχετικές διαθέσιμες τεχνολογίες διεθνώς.

Κατά αυτό τον τρόπο μπορούμε να χαρτογραφήσουμε με μεγάλη ακρίβεια τις πιέσεις που ασκούνται σε όλο το μήκος και πλάτος της πατούσας, τα μοτίβα κίνησης, και τη μορφολογία του βαδίσματος γενικότερα, μεταφέροντας τις πληροφορίες αυτές με ασύρματο τρόπο για ανάλυση σε κατάλληλα υπολογιστικά συστήματα. Παράλληλα, το συνοδευτικό λογισμικό θα παρέχει εύχρηστα εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης των πολύπλοκων δεδομένων της βάδισης.

Το έργο στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται και γίνονται εφικτές λόγω της κατασκευής της παραπάνω φορετής συσκευής. Οι υπηρεσίες αυτές επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες αλλά μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες.


Η έρευνα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Α’, Β’, Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020) μέσω των διαφόρων Επιχειρησιακών του Προγραμμάτων, από τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG), από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP6, FP7, ΗORIZON 2020 κλπ), καθώς επίσης και από τον ιδιωτικό τομέα.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status