ΣΤΟΧΟΙ

Κεντρικοί στόχοι του έργου: ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός έξυπνου φορετού πέλματος με ενσωματωμένους αισθητήρες μέτρησης πίεσης πέλματος και άλλων μικρο-ηλεκτρονικών διατάξεων, η οποία θα βασίζεται σε μια ολοκληρωτικά διαφορετική αρχιτεκτονική σε σχέση με τις υφιστάμενες προσεγγίσεις, επιτυγχάνοντας βελτίωση τόσο της ευαισθησίας όσο και σημαντική μείωση της τιμής. Παράλληλα, το συνοδευτικό λογισμικό θα παρέχει εύχρηστα εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης των πολύπλοκων δεδομένων της βάδισης.

Συγκεκριμένα το έργο στοχεύει να:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των στόχων θα:

Η επιτυχής υλοποίησης του Smart Insole θα δημιουργήσει σημαντικά αποτελέσματα που αναμένονται για όλους του συμμετέχοντες φορείς, αλλά και για την Εθνική Οικονομία. Συγκεκριμένα:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status