ΝΕΑ (2/3)

HMU-Logo_border_Gr-300x300

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συλλογή δεδομένων από ομάδες ενδιαφέροντος στα πλαίσια του έργου Smart Insole. Πιο συγκεκριμένα, μέλη της κοινοπραξίας πραγματοποίησαν στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021 πειραματικό πρωτόκολλο για την συλλογή δεδομένων.

image_2022_10_17T08_27_32_946Z

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι καταγραφές ασθενών με τη νόσο Parkinson στα πλαίσια του έργου Smart Insole. Πιο συγκεκριμένα, μέλη της κοινοπραξίας πραγματοποίησαν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών τον Ιούνιο και Ιούλιο 2021 πειραματικό πρωτόκολλο για την συλλογή δεδομένων.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status