ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Φυλλάδιο Smart Insole

Το έργο Smart Insole κυκλοφόρησε το φυλλάδιο του, προκειμένου να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τους στόχους, τους συνεργάτες και τα στοιχεία επικοινωνίας του έργου.

[1] C. Chatzaki et al., “The Smart-Insole Dataset : Gait Analysis Using Wearable Sensors with a Focus on Elderly and Parkinson’s Patients”, Sensors (Switzerland), vol. 21, no. 8, pp. 1–22, 2021.

[2] V. Tsakanikas et al., “Gait and balance patterns related to Free-Walking and TUG tests in Parkinson’s Disease based on plantar pressure data,” in Engineering in Medicine and Biology Society EMBC 2021 Annual International Conference of the IEEE, 2021 (Submitted).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status