ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Φυλλάδιο Smart Insole

Το έργο Smart Insole κυκλοφόρησε το φυλλάδιο του, προκειμένου να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τους στόχους, τους συνεργάτες και τα στοιχεία επικοινωνίας του έργου.

Σύνολο δεδομένων Smart Insole

Το Smart-Insole Dataset v1.0 διατίθεται κατόπιν αιτήματος μόνο για μη εμπορικούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, μετά την υπογραφή συμφωνίας χρήσης βάσης δεδομένων που καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης δεδομένων.

 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

1. Chatzaki C., Skaramagkas V., Tachos N., Christodoulakis G., Maniadi, E., Kefalopoulou, Z., Fotiadis D.I., Tsiknakis M. “The Smart-Insole Dataset: Gait Analysis Using Wearable Sensors with a Focus on Elderly and Parkinson’s Patients”. Sensors 2021, 21, 2821. https://doi.org/10.3390/s21082821

2. Kefalopoulou Z., Chatzaki C., Skaramagkas V., Chroni E., Tachos N., Fotiadis D.I., Tsiknakis M. “Pressure Sensor Insole Gait Assessment for Parkinson’s Disease patients: A pilot study”, Mov Disord. 2022; 37 (suppl 1). https://www.mdsabstracts.org/abstract/pressure-sensor-insole-gait-assessment-for-parkinsons-disease-patients-a-pilot-study/. Accessed November 10, 2022.

3. Samarentsis A. G., Makris G., Spinthaki S., Christodoulakis G., Tsiknakis M., and Pantazis A. K., “A 3D-printed capacitive smart insole for plantar pressure monitoring,” Physical Sensors, 2022.

4. Chatzaki, C.; Skaramagkas, V.; Kefalopoulou, Z.; Tachos, N.; Kostikis, N.; Kanellos, F.; Triantafyllou, E.; Chroni, E.; Fotiadis, D.I.; Tsiknakis, M. Can Gait Features Help in Differentiating Parkinson’s Disease Medication States and Severity Levels? A Machine Learning Approach. Sensors 2022, 22, 9937. https://doi.org/10.3390/s22249937

5. Tsakanikas, V.; Ntanis, A.; Rigas, G.; Androutsos, C.; Boucharas, D.; Tachos, N.; Skaramagkas, V.; Chatzaki, C.; Kefalopoulou, Z.; Tsiknakis, M.; Fotiadis, D. Evaluating Gait Impairment in Parkinson’s Disease from Instrumented Insole and IMU Sensor Data. Sensors 2023, 23, 3902. https://doi.org/10.3390/s23083902

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια

1. Spyropoulos D., F. Giannopoulos and C. C. Spandonidis, “Development of a mist computing device for a smart insole aiming on human gait analysis,” 2022 11th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/MOCAST54814.2022.9837593.

2. Tsakanikas V.D., Dimopoulos D.G., Tachos N.S., Chatzaki C., Skaramagkas V., Christodoulakis G., Tsiknakis M., Fotiadis D.I.,” Gait and balance patterns related to Free-Walking and TUG tests in Parkinson’s Disease based on plantar pressure data”. Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc. 2021 Nov; 2021:236-239. doi: 10.1109/EMBC46164.2021.9629637.

3. Τριανταφύλλου Ε., Χατζάκη Χ., Σκαραμαγκάς Β., Ταχος Ν., Φωτιάδης Δ., Χρόνη Ε., Κεφαλοπούλου Ζ., Τσικνάκης Μ. «Αξιολόγηση της βάδισης με χρήση εσωτερικών σολών μέτρησης πελματικής πίεσης σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον: Πιλοτική μελέτη», 33o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη, 16-19 Ιουνίου 2022.

4. Spyropoulos D., F. Giannopoulos and C. C. Spandonidis, “Enhancing Citizens Well-being Using A Gait Monitoring Smart Wearable Device,” in 6th IET Smart Cities Symposium, 2022.

5. Boucharas D., Androutsos C., Gkois G., Tsakanikas V.D.,  Pezoulas V. C., Manousos D., Skaramagkas V., Chatzaki C., Kontogiannis S., Spandonidis C., Pantazis A. K., Tachos N., Tsiknakis M., and Fotiadis D.I., “Smart Insole: A Gait Analysis Monitoring Platform Targeting Parkinson’s Disease Patients Based on Insoles”, arXiv  2022

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status