ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Φυλλάδιο Smart Insole

Το έργο Smart Insole κυκλοφόρησε το φυλλάδιο του, προκειμένου να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τους στόχους, τους συνεργάτες και τα στοιχεία επικοινωνίας του έργου.

[1] A. G. Samarentsis, G. Makris, S. Spinthaki, G. Christodoulakis, M. Tsiknakis, and A. K. Pantazis, “3D-printed capacitive smart insole for plantar pressure monitoring,” Phys. Sensors, 2022. (under review)

[2] A. G. Samarentsis, G. Makris, S. Spinthaki, G. Christodoulakis, M. Tsiknakis, and A. K. Pantazis, “3D-printed capacitive smart insole for plantar pressure monitoring,” Phys. Sensors, 2022. (under review)

[3] D. Spyropoulos, F. Giannopoulos, and C. C. Spandonidis, “Development of a mist computing device for a smart insole aiming on human gait analysis,” in 2022 11th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), 2022, pp. 1–4.

[4] C. Chatzaki et al., “The Smart-Insole Dataset: Gait Analysis Using Wearable Sensors with a Focus on Elderly and Parkinson’s Patients,” Sensors (Basel)., vol. 21, no. 8, Apr. 2021.

[5] V. D. Tsakanikas et al., “Gait and balance patterns related to Free-Walking and TUG tests in Parkinson’s Disease based on plantar pressure data,” in 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), 2021, pp. 236–239.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status