Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης

Το έργο Smart Insole διεξάγει έρευνα στο χώρο των έξυπνων φορετών συσκευών (smart wearables) με σκοπό να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα καινοτόμο προϊόν που βασίζεται σε ριζικά διαφορετική αρχιτεκτονική σε σύγκριση με υπάρχουσες λύσεις για την καταγραφή των σχετικών με τη βάδιση ενδείξεων, και καινοτομεί τόσο στην αγορά προϊόντων (product innovation) όσο και υπηρεσιών (service innovation) σχεδιάζοντας καινοτόμες υπηρεσίες για συγκεκριμένες, μεγάλου μεγέθους αγορές (ασθενείς με Πάρκινσον – για συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου, και ηλικιωμένοι – εστιάζοντας στην πρόβλεψη και αποφυγή πτώσεων).

Μάθετε περισσότερα

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status